PONTI IP

NOTÍCIES

26 d'abril de 2021

Tecnologia antifalsificacions

En l’actualitat, la falsificació està en augment tal com ho ha demostrat l’increment de medicaments i equips de protecció personal, entre altres productes, sorgits durant la pandèmia de la Covid-19.

Els danys causats pels delictes contra la propietat intel·lectual posen en perill els beneficis de les empreses i creen incertesa i inseguretat entre els consumidors, pel que és fonamental que les empreses, tant grans com petites, coneguin totes les eines a la seva disposició per protegir-se dels delictes contra la propietat intel·lectual.

L’Observatori Europeu de les Vulneracions dels Drets de Propietat Intel·lectual ha elaborat una Guia per a PIMES i usuaris en general (1) a partir de la investigació i documentació aportada per diverses entitats i experts en la matèria.

La Guia cobreix els principals tipus de tecnologia antifalsificacions que trobem actualment al mercat, dóna una definició de cada un d’ells, descriu les seves principals característiques i estableix uns requisits pràctics per a la seva implementació.

Què són les tecnologies antifalsificacions?

Les tecnologies antifalsificacions ens donen eines per determinar si un producte és genuí o fals, o si ha estat objecte d’activitats fraudulentes.

Hi ha diferents mètodes però, bàsicament, es fa realitzant una o més de les següents funcions:

  • Autenticació: procés mitjançant el qual es verifiquen la identitat i els atributs d’un producte.
  • Seguiment/ rastreig: procés de determinar les ubicacions previstes o les ubicacions actuals o passades d’un article únic al llarg de la cadena de subministrament.
  • anti-manipulació / anti-alteració: mecanisme o tècnica per evitar la intromissió en un producte per tal d’alterar-lo, falsificar-lo o interferir d’alguna manera en ell.

Les tecnologies antifalsificacions difereixen segons la combinació de funcions essencials que realitzen, els mètodes que utilitzen per realitzar-les i la seva forma d’inspecció.

La Guia es divideix en set capítols i cada capítol està dedicat a una àrea diferent de tecnologia antifalsificació.

Cadascuna d’aquestes tecnologies té característiques especials que tenen com a objectiu satisfer diferents necessitats de protecció específiques.

Les empreses tindran diferents necessitats de lluita contra la falsificació en funció del seu producte, entorn i manera d’operar per tant, unes tecnologies seran més adequades que les altres en funció del tipus de negoci.

S’ha de tenir en compte que la Guia està destinada merament a ser una ajuda informativa i no pretén ser un compendi exhaustiu de totes les tecnologies que existeixen ni intenta oferir una solució universal contra la falsificació.

Recomanem la seva lectura i la revisió dels mitjans que la seva empresa empra actualment en la lluita contra la falsificació.

Article d’Imma Miralles.

Membres de