PONTI IP

NOTÍCIES

21 de març de 2018

La tecnologia CRISPR i la gestió de la propietat industrial

Una de les disputes més intenses i interessants en el món de la propietat industrial, i en particular de les patents, és l’existent entre les institucions i inventors de la tecnologia d’edició genètica coneguda com CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats).

Així, la Universitat de Califòrnia, el Broad Institute del MIT i Harvard porten anys de disputes sobre els drets d’exclusiva d’aquesta tecnologia que està definint la nova frontera de la biomedicina, amb un mercat potencial estimat en fins a 6 bilions de dòlars al 2022.

La primera de les batalles per la propietat industrial d’aquesta tecnologia la va guanyar el Broad Institute a principis de l’any passat. Seguint una reclamació per part de la Universitat de Califòrnia contra el Broad Institute, l’Oficina de Patents dels Estats Units va dictaminar que les patents del Broad Institute sobre l’aplicació del CRISPR a un entorn cel·lular no eren tan òbvies.

La disputa té les seves ramificacions a Europa on recentment l’Oficina Europea de Patents ha denegat una sèrie de patents al Broad Institute per un error formal (van ometre un dels inventors a les extensions PCT de diverses de les seves patents prioritàries americanes). Això no ha permès a l’EPO entrar en el fons de l’assumpte i valorar adequadament la concurrència dels requisits de patentabilitat dels desenvolupaments del Broad Institute qui ja ha confirmat que recorrerà la decisió.

A més de la dura competència entre les dues institucions nord-americanes per monopolitzar els desenvolupaments fundacionals del CRISPR, el gran desafiament de l’arribada al mercat d’aquesta tecnologia revolucionària serà la necessitat d’identificar i comprendre adequadament tot l’entramat de patents, amb els seus respectius titulars i tecnologies, que poden condicionar l’obtenció de llicències a tercers per al desenvolupament de futures aplicacions en animals, humans, agricultura, etc.

A dia d’avui ja s’han identificat més de 4.000 sol·licituds de patents relacionades amb aquesta tecnologia i en molts casos els seus titulars hauran d’obtenir autorització de la Universitat de Califòrnia i del Broad Institute per explotar les seves invencions. Aquest és el cas d’empreses com Du Pont o Novartis. Fins i tot MPEG LA, entitat que gestiona el pool de patents associat al vídeo compressor MPEG-2, està organitzant ja un altre pool de tecnologies CRISPR, que ja compta amb la participació del Broad Institute, que faciliti la complexa qüestió de les seves llicències.

Membres de