Portada Notícies Termini per sol·licitar ajudes per a projectes d’economia circular

Termini per sol·licitar ajudes per a projectes d’economia circular

2 de gener de 2023

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va obrir la convocatòria el passat 30 de novembre (publicada el 9 de desembre al DOGC) per a les ajudes per a projectes de foment de l’economia circular. Podeu veure tota la informació en la resolució de les bases aquí. Es tracta d’una ajuda destinada a entitats amb establiment operatiu a Catalunya que pretenguin dur a terme projectes per accelerar la transició cap a una economia circular en el territori català, millorar l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblar el desenvolupament econòmic global del consum de recursos. El termini per presentar les sol·licituds expira el pròxim 15 de febrer de 2023 a les 14:00h.

Els projectes elegibles per sol·licitar aquesta ajuda se separen en tres classes: 

 • Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis. 
 • Classe B. Projectes d’obtenció i testing de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis. 
 • Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals 

Pel que fa a les classes A i B, els projectes poden ser sol·licitats per empreses privades i agrupacions d’empreses privades. Així mateix, el termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció és de 24 mesos a comptar des de la data de la Resolució d’atorgament de la subvenció. Dins d’aquesta ajuda la tipologia de projectes que es financen són els següents: 

 • Ecodisseny de nous productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials. 
 • Nous models de negoci com l’economia col·laborativa. 
 • Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes, així com altres vies per allargar la vida útil. 
 • Aprofitament alimentari. 
 • Sistemes de retorn de productes usats. 
 • Remanufactura. 
 • Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials. 

Condicions de finançament

La dotació màxima que preveu aquesta subvenció és d’1,3 milions d’euros i es distribuirà el 90% per als projectes de classe A i B, mentre que el 10% restant serà destinat als projectes de classe C . Així mateix, la subvenció cobreix un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajuda per a microempreses i pimes, o del 50% si l’empresa beneficiària no és una microempresa o una pime, i amb un màxim de 60.000 € per projecte en el cas de projectes de les classes A o B. Pel que fa als projectes de classe C, el màxim serà de 30.000€. Important, també, que l’ajuda està subjecta a minimis. Així doncs, pel que fa a la tipologia de les despeses subvencionables, trobem: 

 • Despeses de personal intern. 
 • Compra d’equips (només en el cas de projectes de classe A). 
 • Lloguer d’equips i locals. 
 • Costos de consumibles i materials. 
 • Activitats de consultoria, enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l’execució del projecte, inclosa l’elaboració de l’informe de resultats de viabilitat tècnic- econòmica ambiental. 
 • Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l’ús. 
 • Les patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat. 
 • Accions de comunicació i comercialització derivades del projecte (amb un màxim del 25% del pressupost total subvencionable). 
 • Cost auditor (màxim 1.000 €). 
 • Despeses indirectes (un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte). 

Oficina de projectes ORIM-PONTI per al millor assessorament

Des de l’Oficina de projectes ORIM-PONTI prestem assessorament sobre si un projecte és elegible per optar a aquesta ajuda, a més de brindar el nostre acompanyament durant tot el procés de tramitació. Per ampliar qualsevol informació, contacti amb nosaltres al correu electrònic ponti@ponti.pro o trucant al telèfon 93 487 49 36. 

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS