PONTI IP

NOTÍCIES

15 d'abril de 2019

Tramitació amb caràcter d’urgència del Real Decret de modificació de la Llei de Marques

El Consell de Ministres va acordar el passat 5 d’abril de 2019 sol·licitar a la Comissió Permanent del Consell d’Estat l’emissió d’un dictamen amb caràcter urgent, abans del 22 d’abril, en relació amb el projecte de Reial Decret de modificació del Reglament per a l’execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

La Llei de Marques es va modificar a finals de l’any passat per adaptar-la a la directiva europea relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de marques, que harmonitza els sistemes nacionals de marques de la Unió Europea per facilitar el registre i gestió de les mateixes.

Amb aquesta sol·licitud, el Govern vol evitar l’obertura d’un procediment d’infracció per incompliment del termini establert per a la transposició de la directiva europea, que va finalitzar el 14 de gener de 2018, i la consegüent multa econòmica.

Membres de