PONTI IP

NOTÍCIES

17 de setembre de 2018

Unió per la innovació 2020

A partir del reconeixement per part de la Comissió que els DPI tindran un paper clau per a l’èxit de l’estratègiaUnió per la innovació 2020“, aquesta va marcar el camí per a l’acció legislativa dels propers anys en la seva comunicació “Un mercat únic per als DPI“, de 24 de maig del 2011.

Així, la protecció de la patent unitària i els litigis, la modernització del sistema de marques de la UE, la creació d’un marc global per als drets d’autor en el mercat únic digital, els secrets comercials, la intensificació de la lluita contra la falsificació i la pirateria i la revisió de la directiva sobre l’observança dels drets de propietat intel·lectual han guiat els esforços legislatius tant a nivell nacional com de la UE durant els últims deu anys.

La Comissió també ha dedicat durant aquests anys recursos significatius per sensibilitzar les pimes sobre el paper estratègic dels DPI per comercialitzar productes i serveis innovadors en els mercats mundials i reduir la bretxa amb els competidors globals, especialment els d’EE. UU., La Xina i el Japó.

Les conclusions de diversos informes (“Opcions per a un instrument de la UE per a la valorització de patents“; “Explotació de la propietat intel·lectual per a la innovació industrial“; “informe sobre agregació de patents; document de treball dels serveis de la Comissió “Cap a una millor valorització de les patents per al creixement i l’ocupació“) han portat finalment a la recent i ambiciosa iniciativa de la Comissió en favor de les pimes COSME, programa per al prediagnòstic de la propietat intel·lectual i la millora de l’accés a la protecció de patents per a les pimes innovadores de la UE.

Tenint en compte la importància del disseny per a la creació de productes de valor afegit, la Comissió va posar en marxa el 2013 el Pla d’acció per a la innovació impulsada pel disseny, que preveia la necessitat d’actualitzar la protecció dels drets de propietat intel·lectual dels dissenys. Com a resultat, el 2016 es va dur a terme una revisió legal de la protecció dels dissenys industrials.

En relació amb la protecció de les marques, al desembre de 2015 el Parlament Europeu va aprovar el paquet de reforma de les marques per tal de normalitzar els procediments de registre de marques entre els països de la UE.

D’acord amb la creixent importància dels secrets comercials i els coneixements tècnics per a la competitivitat de les empreses, el 8 de juny de 2016 el Parlament Europeu i el Consell van adoptar una directiva amb l’objectiu d’harmonitzar també la protecció dels secrets comercials en tota la Unió Europea.

Al novembre de 2017, la Comissió va anunciar un paquet de mesures en matèria de propietat intel·lectual destinat a completar els objectius establerts en la Comunicació sobre l’estratègia “Unió per la innovació“, en àmbits com l’observança dels drets de propietat intel·lectual, la infracció i la falsificació, la mediació i l’arbitratge o les seves directrius per a la creació d’un sistema just i equilibrat de patents essencials normalitzades.

Quant als drets d’autor, el passat mes d’agost el Parlament Europeu va rebutjar la proposta d’una nova directiva destinada a adaptar aquest reglament als reptes de les plataformes digitals i Internet. No obstant això, el 12 de setembre passat es va aprovar finalment una legislació que permet als editors reclamar la seva remuneració quan els seus continguts es publiquen per empreses d’Internet. A més, es requereix que les plataformes d’internet implementin mecanismes per evitar carregar contingut protegit per drets d’autor.

En relació amb la patent unitària, un dels principals pilars de l’estratègia de la “Unió per la innovació”, la segona meitat de 2018 serà un període clau per confirmar si finalment es fa realitat abans del 2020, el que seria un èxit realment notable per a la Comissió Europea, els Estats membres participants i la pròpia Oficina Europea de Patents, ja que la patent unitària s’erigeix ​​al llarg dels últims 40 anys com a símbol del fracàs de la UE en matèria d’innovació.

A més, el possible acord (o la manca d’aquest) entre el Regne Unit i la Unió Europea abans de la data límit de Brexit, el proper març de 2019, tindrà un impacte en l’abast territorial dels DPI originats a la Unió Europea.

Membres de