PONTI IP

NOTÍCIES

25 de gener de 2018

Vigilància de Marca

La marca és un dels actius més valuosos de l’empresa perquè protegeix la seva identitat i reputació empresarials. Alhora, projecta uns determinats estàndards de qualitat dels seus productes i serveis, bàsics en els processos de venda i internacionalització.

PONTI disposa d’un ampli ventall de serveis de monitoratge i vigilància de marca a escala mundial, tant en l’àmbit registral com a internet i a l’entorn digital. Aquestes eines permeten identificar qualsevol intent d’apropiació o perjudici sobre els drets d’exclusiva del titular de la marca. Una reacció a temps pot evitar despeses importants en processos judicials posteriors per perseguir totes aquestes conductes.

Per a més informació sobre les diferents opcions que ofereix aquest servei poden contactar amb ponti@ponti.pro o al 934874936.

Membres de