Portada Notícies De la vigilància tecnològica cap a la intel·ligència competitiva

De la vigilància tecnològica cap a la intel·ligència competitiva

6 de juliol de 2022

Fa anys que les empreses i els centres de recerca són coneixedors de la gran importància de tenir informació de les accions dels seus competidors, tendències d’evolució tecnològica del seu sector, i de possibles aliats en el desenvolupament de productes i tecnologies. Aquesta informació, basada principalment en la recopilació i anàlisi de la literatura de patent publicada, té aquest valor informatiu i divulgatiu que, entre d’altres coses, permetrà conèixer la innovació associada a un competidor o les tecnologies i productes que dins d’un sector de la tècnica es volen protegir com a resultat del procés de recerca i desenvolupament de les empreses o centres de recerca, permetent conèixer tendències del sector, tecnologies crítiques, solucions a problemes del sector, etc.

Aquesta informació pot ser molt valuosa pel desenvolupament, la diferenciació, el lideratge i, en alguns casos, senzilla i bàsicament per a la supervivència d’una empresa al mercat, permetent la reorientació de l’empresa i la reacció a les noves tendències tecnològiques i del mercat.

Tot i això, moltes vegades les empreses no realitzen correctament la valoració d’aquests factors i només avaluen els costos de nodrir-se de la informació, així com del temps de pair-la, tenint una valoració dels seus beneficis molt esbiaixada o nul·la.

Tot i que és molt difícil de calcular amb precisió, s’estima que a Europa més de 25.000 milions d’euros anuals d’inversió s’han malgastat en la recerca i desenvolupament de productes i/o processos ja protegits o divulgats per patents (Escorsa; Maspons i Izquierdo 2003), de manera que no es pot tenir l’exclusiva de la inversió en recerca i desenvolupament realitzada i, fins i tot, poden ser infractors de drets de patent en vigor en algun país. Només això, ja hauria de ser un estímul que incrementés la valoració de l’actiu de la inversió en vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva, davant de la valoració dels costos.

Però establir un sistema de vigilància tecnològica, encara que necessari, no és suficient per fer el pas cap a la intel·ligència competitiva. La informació obtinguda del sistema de vigilància ha d’estar filtrada per analitzar només la que és necessària i interessant, en quantitats digeribles que evitin una saturació del departament o persones assignades i que facin que la informació rebuda i la seva anàlisi siguin efectives, així com que estigui dirigida a les persones o departaments apropiats perquè sigui útil.

D’aquesta manera, la Vigilància Tecnològica fa el pas a crear una Intel·ligència Competitiva a l’empresa permetent transformar la informació obtinguda als documents de Vigilància Tecnològica en un sistema orientat a la presa de decisions capaç de:

  • Identificar oportunitats d’inversió i de comercialització
  • Identificar amenaces potencials
  • Identificar les pròpies “core competencies
  • Analitzar els competidors
  • Selecció i adquisició de tecnologia
  • Planificació i estratègia d’objectius del Departament de R+D
  • Definició d’àrees tecnològiques i aliances estratègiques
  • Identificar solucions tècniques

La consciència de les empreses i dels centres de recerca han de dirigir-se ara no només a l’adquisició de la informació en brut, sinó a dedicar temps al seu filtratge i refinat a l’origen, a la seva distribució a les persones idònies i la seva anàlisi en un ampli espectre, que permeti la consecució d’una intel·ligència competitiva que porti associada la possibilitat de reacció, observació, adaptació, diferenciació i millora dels seus desenvolupaments, convertint un cost inicial en una inversió rendible dins de l’estratègia de presa de decisions de l’empresa.

Article de Xavier Prados

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS