PONTI IP

NOTÍCIES

9 de juliol de 2021

Webinar serveis subvencionables de Propietat Industrial i Intel·lectual.

Obtenir ajudes per a finançar un projecte representa el dia a dia dels emprenedors i de les empreses que es dediquen a la investigació i el desenvolupament. Afortunadament, cada vegada són més els mitjans amb què compten les empreses per finançar els seus projectes, aconseguint així incentivar la recerca i l’emprenedoria en la nostra societat.

La majoria d’aquests projectes innovadors, pivoten, en major o menor mesura, al voltant d’un actiu susceptible de ser protegit a través de la propietat industrial i intel·lectual, però, sovint, una correcta protecció d’aquests actius requereix d’una certa inversió, la qual al seu torn farà possible, d’altra banda, un retorn econòmic que permetrà a les empreses seguir innovant i expandir-se a altres mercats.

Si creus que el teu projecte és pot protegir mitjançant la propietat industrial i intel·lectual i vols saber si pots beneficiar-te d’algun dels ajuts i subvencions impulsats per ACCIÓ en el marc dels projectes Start-up Capital (per a emprenedors en fase inicial) o INNOTEC (per a empreses col·laboradores amb agents acreditats TECNIO), t’animem a assistir al webinar que hem organitzat el proper divendres, 16 de juliol a les 10:00 h AM.

En aquesta sessió, la nostra advocada, Marta Vilá, responsable de Desenvolupament de Negoci, presentarà breument les línies d’ajuts i subvencions impulsades per ACCIÓ per fomentar la investigació i el desenvolupament emprenedor, centrant-se en els serveis en matèria de propietat industrial i intel·lectual que es recomana dur a terme quan s’elabora un pla de negoci. Així mateix, aclarirà quins d’aquests serveis són despeses subvencionables segons les bases de les convocatòries dels ajuts Start-up i Innotec.

Membres de