Portada Serveis Consultoria

Consultoria

COMPETITIVITAT I ESTRATÈGIA D’INNOVACIÓ

Avui dia, la competitivitat de les organitzacions depèn en gran mesura de la seva capacitat per innovar i generar actius intangibles com patents, marques i dissenys.

De fet, s’estima que el 75 % del valor de les empreses recau en els seus actius intangibles. És per això que les empreses han de tenir en compte la influència d’aquests actius i crear estratègies eficaces per explotar-los i valoritzar-los, a fi de posar-los en valor i aprofitar al màxim el potencial de les seves innovacions en el dia a dia.

La valorització i l’explotació dels actius de propietat industrial també pot incrementar les possibilitats que una empresa rebi finançament, en capturar i donar visibilitat als seus actius estratègics, com dissenys o patents relacionades amb productes tecnològics clau, o marques de prestigi reconegut.

Una bona estratègia d’explotació de la propietat industrial és clau per obtenir projectes d’investigació i innovació del Consell Europeu d’Investigació (ERC Proof of Concept) i Horizon 2020 de la Unió Europea.

Amb l’objectiu d’acostar i assessorar les empreses en els diferents instruments de finançament públic, entre els quals s’inclou els Fons Next Generation, va néixer l’Oficina de Projectes ORIM-PONTI, fruit d’un acord de col·laboració amb ORIM Consulting.

La nostra Oficina de Projectes ORIM-PONT efectua informes de valoració d’actius intangibles que permet als clients quantificar els potencials ingressos procedents de la posada en mercat d’un actiu (tangible i/o intangible), amb la finalitat de presentar als clients unes conclusions que permetin emprendre una sèrie d’accions de millora atenint-se al resultat proporcionat en l’informe emès.

La valorització de patents i marques és una eina de suport continu i fonamental per a la presa de decisions estratègiques en relació amb l’explotació dels actius de propietat industrial, ja que permet determinar i predir la seva contribució passada i futura en el compte de resultats de les organitzacions.

Per conèixer més: infografia sobre l’Oficina de Projectes ORIM-PONTI.

SERVEIS RELACIONATS AMB CONSULTORIA

En un entorn econòmic globalitzat i canviant, moltes empreses i organitzacions passen per processos d’inversió, compravenda, fusió o escissió empresarial. Una part fonamental en la determinació del valor d’aquestes operacions rau en els actius de propietat industrial i intel·lectual: patents, marques, dissenys, drets d’autor i secrets industrials, ja que conformen un conjunt patrimonial que condensa tot l’esforç innovador i diferenciador del titular.

VEURE MÉS →

Tenir cura dels actius de propietat industrial és preservar i contribuir a la creació de valor empresarial. Les bones pràctiques en propietat industrial són un protocol de gestió integral de la propietat industrial que permet optimitzar la protecció, el manteniment, l’explotació i el control de tots els actius intangibles del titular.

VEURE MÉS →

La rellevància creixent que estan adquirint els actius de propietat industrial i intel·lectual com a element competitiu de l’economia està generant també la necessitat d’atribuir-los un valor que permeti quantificar-los amb una certa objectivitat.

VEURE MÉS →

En una economia on la competitivitat ve determinada per coneixements tècnics i comercials, les organitzacions utilitzen diferents mecanismes per protegir i explotar aquests diferencials.

VEURE MÉS →

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS