Portada Serveis Consultoria IP Due Diligence

IP Due Diligence

AUDITORIA D’ACTIUS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

En un entorn econòmic globalitzat i canviant, moltes empreses i organitzacions passen per processos d’inversió, compravenda, fusió o escissió empresarial. Una part fonamental en la determinació del valor d’aquestes operacions rau en els actius de propietat industrial i intel·lectual: patents, marques, dissenys, drets d’autor i secrets industrials, ja que conformen un conjunt patrimonial que condensa tot l’esforç innovador i diferenciador del titular.

La IP Due Diligence o auditoria d’actius de propietat industrial és una anàlisi legal dels actius de propietat industrial i intel·lectual dels titulars involucrats en aquests processos. La IP Due Diligence ofereix un retrat fidel i complet dels actius intangibles de l’organització a través de l’anàlisi de tots els aspectes que puguin afectar la identificació, el nivell de protecció, l’estat legal, les càrregues, obligacions i riscos dels actius (patents, dissenys, marques, secrets comercials i industrials, etc.), juntament amb l’emissió del nostre informe dels aspectes més rellevants per a l’operació.

Des de la perspectiva de l’adquirent, aquesta anàlisi permet valorar si els actius responen a la fortalesa que se’ls pressuposa o si, en canvi, poden encobrir omissions o riscos associats que no s’havien posat de manifest en les fases inicials de la negociació.

L’experiència tecnicojurídica de PONTI & PARTNERS ens permet assessorar i acompanyar els nostres clients durant tot el procés d’auditoria, incloent-hi la preparació de l’acord de confidencialitat entre les parts involucrades, la formalització de la llista d’informació requerida (IP Checklist) i la inspecció de tota la documentació associada al procés (Data Room Inspection).

Un protocol adequat d’IP Due Diligence minimitza els riscos legals que es poden derivar d’aquestes operacions empresarials però, alhora, també ofereix una informació valuosa perquè el client pugui contrastar la seva posició negociadora i, si cal, revisar-la a temps.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS