Portada Serveis Consultoria Manual de bones pràctiques

Manual de bones pràctiques

Tenir cura dels actius de propietat industrial és preservar i contribuir a la creació de valor empresarial. Les bones pràctiques en propietat industrial són un protocol de gestió integral de la propietat industrial que permet optimitzar la protecció, el manteniment, l’explotació i el control de tots els actius intangibles del titular.

L’objectiu és doble: d’una banda, agilitzar els processos de gestió interna i la presa de decisions del titular en tot allò que fa referència als seus actius intangibles, de manera que les decisions tinguin sempre en compte la millor salvaguarda dels actius amb la màxima racionalitat possible i, de l’altra, que aquesta sistematització faciliti l’aprofitament de tot el potencial en l’explotació de la cartera de propietat industrial.

La publicació o divulgació d’una invenció abans de patentar-la, la comercialització de productes o serveis sense haver-ne registrat la marca o la publicitació de dissenys industrials sense garantir-ne la cobertura jurídica adequada són només alguns exemples de conductes o omissions que el titular ha de tenir molt en compte en la seva activitat empresarial si no vol hipotecar tot l’esforç invertit en la creació d’aquest actiu.

No n’hi ha prou amb saber què es vol o es pot protegir, i quan i on es pot fer. Tan important o més és identificar també allò que queda exclòs de protecció com a marca, patent, disseny o dret d’autor i que aquesta decisió no perjudiqui els interessos econòmics del titular.

En el desenvolupament i la implementació d’aquest protocol de propietat industrial, el nostre equip de professionals col·labora amb el client per conèixer la seva organització i definir-ne les necessitats, la sensibilitat que pot tenir davant de determinats actius i les perspectives de futur de l’activitat. L’última fase del projecte es completa amb una formació in-company al client perquè tot l’equip intern involucrat en els diferents aspectes dels drets de propietat industrial es familiaritzi amb les directrius pràctiques i el seu procés d’implantació.

Al final, el client tindrà la seguretat que els seus actius intangibles estan protegits en la mesura justa i que ha maximitzat el valor que aquests aporten a la seva activitat empresarial.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS