Portada Serveis Consultoria Secrets empresarials

Secrets empresarials

En una economia on la competitivitat ve determinada per coneixements tècnics i comercials, les organitzacions utilitzen diferents mecanismes per protegir i explotar aquests diferencials. Si bé és freqüent acudir per a això a modalitats de propietat industrial com les patents, dissenys, marques o a la propietat intel·lectual, moltes organitzacions opten per mantenir-los en secret.

Per donar resposta als riscos associats a la transmissió i accés al coneixement i secrets empresarials en les empreses, per part d’empleats, proveïdors, socis o clients, en un context cada vegada de major interdependència i col·laboració com l’actual, l’any 2019 va entrar en vigor la Llei 1/2019 de Secrets Empresarials, que va adoptar a l’ordenament espanyol la Directiva 2016/943 relativa a la protecció dels Secrets Comercials.

A la nova normativa, el secret empresarial es defineix com un actiu intangible més, conformat per qualsevol informació o coneixement, inclòs el tecnològic, científic, industrial, comercial o organitzatiu, que sigui secret (desconegut o difícilment accessible), de valor empresarial i per al que s’han establert mesures raonables per mantenir-se en secret.

D’aquesta manera, el titular de la informació secreta que compleixi amb els esmentats requisits, disposarà de mecanismes de tutela judicial davant de conductes il·lícites per part de tercers.

Per acollir-se en condicions òptimes a aquests mecanismes és important que tota organització, amb independència de la seva mida, defineixi i implementi un programa de protecció de la seva informació confidencial, que contempli mesures de tipus tècnic, operatiu i jurídic. Per a això, PONTI & PARTNERS ha desenvolupat una nova línia de consultoria específica, Know-How Diagnosi, que dóna resposta a aquesta necessitat, amb tota la nostra experiència en l’àmbit de protecció dels intangibles.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS