Portada Serveis Consultoria Valoració d’actius intangibles

Valoració d’actius intangibles

La rellevància creixent que estan adquirint els actius de propietat industrial i intel·lectual com a element competitiu de l’economia està generant també la necessitat d’atribuir-los un valor que permeti quantificar-los amb una certa objectivitat.

Així, entre les raons que justifiquen la valoració d’un actiu de propietat industrial, trobem des de les patrimonials, les que tenen per objecte necessitats de finançament, fins a les relacionades amb la transferència o la llicència, ja sigui independent o en operacions societàries d’índole molt diversa.

L’activació d’aquesta propietat immaterial facilita també que les empreses es puguin acollir als interessants incentius fiscals per la generació i l’explotació comercial dels seus drets de propietat industrial, també coneguts com a Patent Box.

El nostre procediment de valoració té un doble vessant: el quantitatiu i el qualitatiu. Tota l’operativa es duu a terme a partir de la informació i la documentació facilitada pel client, sotmesa a l’acord de confidencialitat corresponent, i amb una anàlisi rigorosa per part del nostre equip professional de les múltiples variables que puguin condicionar l’atribució de valor. La informació obtinguda es contrasta i es compara amb variables idèntiques a nivell de mercat i competidors, per tal d’oferir el màxim grau d’objectivitat possible en la valoració.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS