Portada Serveis Legal IP Assegurances de Propietat Industrial

Assegurances de Propietat Industrial

El monopoli que atorga el registre d’una patent, marca o disseny, no és només un dret del que gaudeix el seu titular, sinó que també pot tenir afectacions molt importants, des de la seva vessant passiva, sobre qualsevol operador econòmic que de manera voluntària o involuntària dugui a terme conductes que caiguin dintre de l’àmbit d’exclusiva del dret; són els actes susceptibles de ser qualificats com a infracció.

En el cas particular de les patents, l’anomenada Literatura Patent està conformada per milions de documents que fan referència a innovacions o desenvolupaments, molts dels quals mai arriben a veure la llum de manera comercial o industrial, però que per si sols ja  constitueixen barreres d’accés a determinats àmbits del mercat. La vulneració o invasió d’un d’aquests drets d’exclusiva pot acabar comportant greus responsabilitats legals per al presumpte infractor, principalment econòmiques.

 

Per minimitzar l’impacte d’aquest risc i, de manera especial, facilitar que el client estigui centrat en la seva activitat principal, PONTI & PARTNERS llança, en col·laboració amb una corredoria especialitzada, una línia d’assegurances específica per a l’àmbit de la propietat industrial i intel·lectual.

Aquest producte permet assegurar els riscos derivats de la vulneració de drets de propietat industrial o intel·lectual, a nivell estatal, comunitari o internacional, i sempre atenent a múltiples criteris segons el grau d’activitat de l’assegurat, que acaben perfilant el producte que millor s’adapti a les seves necessitats. La tipologia de riscos associats a la vulneració dels drets de propietat industrial ha quedat habitualment exclosa de les pòlisses de responsabilitat civil, quan no implicava notables increments en les primes que calia abonar.

A PONTI & PARTNERS els ho posem més fàcil oferint l’Assegurança de Propietat Industrial i intel·lectual.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS