Portada Serveis Legal IP Drets d’autor i drets connexos

COPYRIGHT © 2024 PONTI&PARTNERS. ALL RIGHTS RESERVED.

Drets d'autor i drets connexos

El dret d’autor sobre la propietat intel·lectual o copyright fa referència als drets patrimonials i morals dels creadors respecte de les seves obres artístiques i literàries. És un dret reconegut universalment que permet a l’autor d’una obra autoritzar-ne o impedir-ne la reproducció o modificació, així com obtenir rendiments econòmics per la cessió dels seus drets d’explotació (vessant econòmic o patrimonial) i protegir la seva reputació (vessant moral).

Així, les obres que es presten a la protecció per drets d’autor van des dels llibres, la música, la pintura, l’escultura i les pel·lícules fins als programes informàtics, les bases de dades, els anuncis publicitaris, els mapes i els dibuixos tècnics.

Segons el Conveni de Berna per a la protecció de les obres literàries i artístiques, no és necessari efectuar un registre del dret de propietat industrial, sinó que aquest neix de manera automàtica i simultàniament amb l’acte de creació de l’obra.

El dret d’autor pertany, per tant, al creador de l’obra i s’estén fins a 70 anys després de la seva mort. En aquest darrer període, els drets pertanyeran als hereus de l’autor.

És recomanable efectuar un registre del dret emparant-se en els diferents mitjans legals de registre o equivalents que ofereix la llei, pel caràcter probatori que tindria en cas de controvèrsies respecte de la titularitat o del moment de creació de l’obra.

El departament legal de PONTI & PARTNERS disposa d’un equip d’advocats especialitzats, amb experiència i coneixements amplis dels instruments disponibles per als creadors a l’hora de protegir les seves obres, tant a escala nacional com internacional.

Igualment, oferim assessorament tant en la negociació, preparació i formalització de contractes o acords relatius a la titularitat, la gestió, la cessió i l’explotació de drets de propietat intel·lectual, com en la resolució de conflictes relacionats i en la seva defensa jurídica en els àmbits civils i penals.

La nostra extensa xarxa internacional de col·laboradors, amb professionals especialitzats en les diferents branques del dret de la propietat industrial i intel·lectual, ens permet oferir solucions específiques per a la protecció, la gestió i la defensa dels drets d’autor o copyright en qualsevol territori, tenint en compte la singularitat de l’assumpte, el client i el dret.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS