Mediació

La mediació és un procés en el qual les parts involucrades en un conflicte intenten arribar a un acord amb l’ajuda d’un tercer neutral, sense recórrer als litigis tradicionals. És un procés estructurat, voluntari, confidencial i flexible que cada vegada s’utilitza amb més èxit per resoldre tot tipus de disputes.

En l’àmbit de la propietat industrial i intel·lectual, la mediació suposa la resolució de controvèrsies de manera més eficient i pot recórrer-se a ella tant en estadis primerencs de la disputa com en conflictes ja molt arrelats i complexos de resoldre. La mediació proporciona una major agilitat en la cerca d’alternatives en conflictes en què les parts pertanyen a jurisdiccions diferents, ja que dóna opció a solucions més flexibles, imaginatives i econòmiques.

A PONTI & PARTNERS disposem d’un servei de mediació recolzat en professionals amb una àmplia experiència en el sector de la propietat industrial i intel·lectual. El seu coneixement del sector i les diferents situacions que es donen els permet trobar la millor solució negociada per a totes les parts involucrades i resoldre àgilment tot tipus de conflictes.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS