Portada Serveis Legal IP Vigilància aduanera

Vigilància aduanera

La pirateria global és una amenaça real i d’impacte negatiu significatiu per a les organitzacions i l’economia. Per intentar evitar-la i detectar preventivament productes i mercaderies falsificades i retirar-les de la circulació, PONTI & PARTNERS ofereix un servei basat en mesures de control del trànsit aduaner en territoris d’origen i destinació de mercaderia.

Per protegir els productes legítims dels nostres clients, sol·licitem a les autoritats duaneres la retenció de mercaderies sospitoses de vulnerar drets de propietat industrial o intel·lectual en qualsevol Estat membre de la Unió Europea. El procés s’inicia mitjançant la sol·licitud d’intervenció duanera (eAFA), que ens permet controlar les notificacions que arriben des de les diferents autoritats duaneres i col·laborar amb elles quan es detecta un producte sospitós per evitar que entri en el territori en qüestió.

A més de detectar aquests productes falsificats i aturar-ne l’entrada, des de PONTI & PARTNERS també podem dur a terme altres accions administratives, civils i penals contra els infractors.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS