Portada Serveis Marques

Marques

La marca és un dels actius més importants que hi ha darrere de qualsevol activitat industrial o comercial, ja que és el signe distintiu que identifica i condensa l’esforç empresarial de diferenciació en un mercat cada cop més saturat d’ofertes alternatives o substitutives.

Avaluar correctament els riscos que comporta l’ús i el registre de la marca d’un projecte empresarial a escala global, i protegir-lo quan i on sigui necessari, és un pas essencial per garantir l’exclusivitat en l’explotació, aportar seguretat al negoci i evitar despeses innecessàries en possibles conflictes.

PONTI & PARTNERS ofereix un ventall integral de serveis relacionats amb la protecció i la defensa de la marca, serveis que hem redissenyat per anar més enllà dels aspectes merament registrals i que són els que, de manera progressiva, estan adquirint més importància estratègica per a les empreses.

SERVEIS RELACIONATS AMB LA PROTECCIÓ I DEFENSA DE LA MARCA

Les marques són signes que serveixen perquè els productes o serveis d’una empresa es distingeixin al mercat dels d’altres empreses. Hi ha diferents tipus de marques en funció de les seves característiques: denominatives, gràfiques, mixtes, tridimensionals, sonores, etcètera.

VEURE MÉS →

Abans de presentar una sol·licitud de registre de marca és molt recomanable fer un informe previ de viabilitat registral al territori d’interès. La finalitat d’aquest informe és analitzar les possibilitats de registre de la marca tenint en compte, d’una banda, els requisits absoluts previstos en la legislació vigent i, de l’altra, la possible existència de marques anteriors similars que puguin suposar un obstacle per al registre.

VEURE MÉS →

Vigilar les noves sol·licituds de marca que puguin ser idèntiques o similars a una marca ja registrada és tan important com el propi registre. Un cop el client ha iniciat els tràmits de protecció del seu signe distintiu, ha de tenir present també que la defensa de la marca correspon al titular.

VEURE MÉS →

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS