Portada Serveis Marques Marques i noms comercials

Marques i noms comercials

Les marques són signes que serveixen perquè els productes o serveis d’una empresa es distingeixin al mercat dels d’altres empreses. Hi ha diferents tipus de marques en funció de les seves característiques: denominatives, gràfiques, mixtes, tridimensionals, sonores, etcètera.

A banda de servir com un element diferenciador al mercat, les marques són un indicador de la qualitat d’un producte o servei determinat, així com un instrument publicitari excel·lent. També poden ser objecte de llicència o de venda, la qual cosa pot suposar una important via d’ingressos per als titulars.

En la majoria de jurisdiccions, el dret sobre la marca s’adquireix mitjançant el registre davant l’organisme competent. D’aquesta manera, el titular del registre podrà impedir que tercers utilitzin la marca registrada o una de similar que pugui generar confusió en el trànsit econòmic o que cerqui un aprofitament indegut de la seva reputació. Però el registre no és suficient per tutelar els interessos comercials ja que és el titular qui ha d’adoptar una posició proactiva en defensa de la marca al llarg de la seva vida útil.

Per tot això, no hi ha dubte que el registre i la defensa jurídica de les marques de l’empresa han de ser pilars fonamentals en l’estratègia de protecció dels seus actius intangibles.

El nostre Departament de Marques i Legal disposa d’un experimentat equip d’agents de la propietat industrial, advocats i paralegals que donen resposta a totes les necessitats de protecció registral i de defensa de marques i noms comercials mitjançant, entre altres, els següents serveis:

Assessorament previ i sol·licitud del registre davant l’oficina corresponent.

Control i seguiment dels diferents procediments de tramitació i renovació de marques.

— Presentació d’oposicions, recursos i sol·licituds de nul·litat contra sol·licituds de marques que puguin afectar els interessos del client, així com la defensa de les sol·licituds de marca dels nostres clients davant d’oposicions, recursos i nul·litats de tercers.

Resposta a les possibles objeccions al registre de l’oficina de marques corresponent.

Estudis i dictàmens sobre marques registrades, per evitar sol·licituds innecessàries o per analitzar la validesa d’una marca de la competència.

Estudis d’infracció de marques, que permeten determinar tant si un tercer està infringint un dret del nostre client com si, per contra, el nostre client està infringint un dret de tercers.

Vigilància de registres de marques a escala mundial.

— Preparació de contractes de llicència i transferència de drets de marca.

— Defensa judicial de les marques en casos d’infracció de drets, pirateria, competència deslleial, etc.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS