Portada Serveis Noves tecnologies Protecció del programari

Protecció del programari

Es coneix com a programari o software el suport lògic d’un sistema informàtic que comprèn el conjunt dels components lògics necessaris per a la realització de tasques específiques, en contraposició als components físics, denominats maquinari o hardware.

El desenvolupament de programari exigeix una inversió considerable en recursos humans, tècnics i financers, i aquests programes es poden copiar amb un cost mínim en relació amb el que cal per crear-los de manera independent. Per això, és necessari assegurar la seva correcta protecció a través del dret d’autor.

 Per gaudir de la protecció que ofereixen els drets d’autor no cal el registre ni cap altra formalitat; la protecció es concedeix pel simple fet de crear el programa, sempre que l’autor pugui acreditar-ne l’autoria de manera fefaent.

No obstant,  en moltes ocasions pot ser decisiu per a l’autor del programa disposar d’una prova o certificat d’autoria oficialment reconegut que li permeti actuar amb més seguretat davant de tercers en cas de còpia o ús il·lícit de la seva creació.

Cal assenyalar, que el dret d’autor protegirà únicament el programa informàtic en la forma escrita per un programador; és a dir, el codi font.

El Conveni sobre la patent europea estableix que el programari no és patentable en la mesura que la sol·licitud de patent es refereixi a un programa informàtic com a tal. No obstant això, es fa una distinció entre les patents de programari en sentit estricte i les denominades invencions  implementades per ordinador.

En cada cas, l’equip de professionals del nostre Departament Legal i els nostres agents de patents assessoren el client de manera personalitzada sobre les diferents alternatives per protegir les seves creacions de programari en tots els territoris d’interès.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS