PONTI IP

Protecció del programari

Es coneix com a programari o software el suport lògic d’un sistema informàtic que comprèn el conjunt dels components lògics necessaris per a la realització de tasques específiques, en contraposició als components físics, denominats maquinari o hardware.

 

El desenvolupament de programari exigeix una inversió considerable en recursos humans, tècnics i financers, i aquests programes es poden copiar amb un cost mínim en relació amb el que cal per crear-los de manera independent. Per això, és necessari assegurar la seva correcta protecció a través del dret d’autor.

 

Per gaudir de la protecció que ofereixen els drets d’autor no cal el registre ni cap altra formalitat; la protecció es concedeix pel simple fet de crear el programa, sempre que l’autor pugui acreditar-ne l’autoria de manera fefaent.

No obstant,  en moltes ocasions pot ser decisiu per a l’autor del programa disposar d’una prova o certificat d’autoria oficialment reconegut que li permeti actuar amb més seguretat davant de tercers en cas de còpia o ús il·lícit de la seva creació.

 

Cal assenyalar, que el dret d’autor protegirà únicament el programa informàtic en la forma escrita per un programador; és a dir, el codi font.

 

El Conveni sobre la patent europea estableix que el programari no és patentable en la mesura que la sol·licitud de patent es refereixi a un programa informàtic com a tal. No obstant això, es fa una distinció entre les patents de programari en sentit estricte i les denominades invencions  implementades per ordinador.

 

En cada cas, l’equip de professionals del nostre Departament Legal i els nostres agents de patents assessoren el client de manera personalitzada sobre les diferents alternatives per protegir les seves creacions de programari en tots els territoris d’interès.

Membres de