Portada Serveis Patents

PATENTS

La innovació en l’àmbit industrial i tècnic és susceptible de protecció mitjançant les modalitats registrals que tenim a l’abast: patents, models d’utilitat o dissenys industrials.

El dret d’exclusiva temporal és un dels avantatges principals que proporciona el registre. Suposa un monopoli garantit per l’Estat, que permet amortitzar i obtenir un retorn de l’esforç innovador, així com excloure els competidors mentre aquest dret d’exclusiva estigui vigent.

De la mateixa manera, si aquesta innovació no és protegible a causa d’alguna de les limitacions que pugui establir la llei, o per una qüestió d’oportunitat, també cal contemplar-ne la protecció no registral; per exemple, com a secret industrial o know-how.

Les patents són una eina fonamental per al desenvolupament econòmic i contribueixen decisivament a la generació de capital tecnològic i de valor afegit. La seva protecció és un aspecte més de les moltes oportunitats estratègiques que plantegen com a actius immaterials o font d’informació tecnològica.

Serveis relacionats amb les patents

La patent i el model d’utilitat atorguen un dret d’exclusiva sobre una invenció tècnica, el qual permet al titular impedir que tercers utilitzin aquesta invenció sense el seu consentiment durant un període limitat en el temps. Aquesta invenció pot ser tant un producte o procediment que abans no existien com un nou ús d’un producte ja conegut. En tot cas, la invenció ha de ser susceptible d’una aplicació industrial.

VEURE MÉS →

Una patent unitària, o una patent europea amb efecte unitari, és una patent europea concedida per l’Oficina Europea de Patents per a la qual, després de la concessió, el titular hagi sol·licitat efecte unitari mitjançant un tràmit únic de validació en aquells països de la Unió Europea que participin en el sistema i hagin ratificat l’Acord per al Tribunal Unificat de Patents.

VEURE MÉS →

Els informes de llibertat per operar o Freedom to Operate (FTO) són una mesura eficaç i preventiva per anticipar la possible infracció de patents o dissenys industrials de tercers. Aquests estudis permeten determinar si existeix el que es coneix com a «llibertat d’acció o d’actuació», és a dir, vetllen perquè la producció, la comercialització i la utilització d’un nou producte, procediment o servei no infringeixin cap dret de propietat industrial de tercers.

VEURE MÉS →

Un informe tecnològic de patents és especialment útil, entre d’altres raons, per identificar nous nínxols comercials en diferents territoris o àrees de negoci, per detectar canvis estratègics de l’entorn competitiu, per analitzar el grau d’interès d’una tecnologia emergent o per filtrar aquelles àrees tecnològiques amb més potencial de desenvolupament de nous productes o línies d’investigació.

VEURE MÉS →

En un entorn tecnològic, econòmic i competitiu com l’actual, establir un sistema de vigilància tecnològica que permeti obtenir informació actualitzada és imprescindible per a aquelles empreses i organitzacions que tinguin com a valor afegit la capacitat d’innovar i generar nous productes i serveis.

VEURE MÉS →

Els informes pericials en matèria de propietat industrial són estudis elaborats pel nostre equip d’experts en patents i pels nostres advocats, i tenen per objectiu analitzar la validesa legal d’una patent, marca o disseny, o determinar la possible vulneració d’un dret d’exclusiva, ja sigui propi o d’un tercer.

VEURE MÉS →

La vigilància de competidors és una eina estratègica molt útil per obtenir informació dels registres que presenten els competidors i/o empreses de referència d’un sector.

VEURE MÉS →

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS