Portada Serveis Patents Freedom to Operate (FTO)

Freedom to Operate o FTO

Els informes de llibertat per operar o Freedom to Operate (FTO) són una mesura eficaç i preventiva per anticipar la possible infracció de patents o dissenys industrials de tercers. Aquests estudis permeten determinar si existeix el que es coneix com a «llibertat d’acció o d’actuació», és a dir, vetllen perquè la producció, la comercialització i la utilització d’un nou producte, procediment o servei no infringeixin cap dret de propietat industrial de tercers.

L’ús intensiu creixent de la propietat industrial com a eina competitiva està generant també un augment en el nombre de conflictes per infracció de patents, marques i dissenys industrials en els darrers anys.

En planificar la creació, la fabricació i el llançament de nous productes, un dels riscos més destacables és que la comercialització quedi paralitzada per un competidor que tingui una patent sobre la tecnologia incorporada en el producte en qüestió.

A més del perjudici econòmic que suposa la paralització del producte, i de l’esforç invertit fins aleshores en el desenvolupament i la promoció, es corre el risc d’haver d’afrontar un eventual procediment judicial i, fins i tot, si escau, els importants costos d’indemnització que se’n poden derivar.

D’aquesta manera, l’anàlisi i el posterior informe de llibertat d’explotació permeten confirmar o descartar l’existència d’obstacles legals per fabricar o comercialitzar un producte o procés en un territori determinat i, així, evitar esforços innecessaris en sectors amb fortes barreres d’entrada.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS