Portada Serveis Patents Informes pericials

Informes pericials

Els informes pericials en matèria de propietat industrial són estudis elaborats pel nostre equip d’experts en patents i pels nostres advocats, i tenen per objectiu analitzar la validesa legal d’una patent, marca o disseny, o determinar la possible vulneració d’un dret d’exclusiva, ja sigui propi o d’un tercer.

En el cas de les patents, l’abast de la protecció està determinat i limitat pel contingut de les seves reivindicacions. Per la seva banda, els dissenys industrials permeten protegir les creacions de forma davant d’altres de tercers que puguin produir la mateixa impressió general. En el cas de les marques, la seva finalitat és distingir-se al mercat d’altres signes dins d’un mateix àmbit de concurrència comercial.

Així, es pot dir que s’infringeix una patent en un territori determinat quan un tercer ofereix, comercialitza o utilitza en el trànsit mercantil un producte o un procediment que inclou les característiques o les etapes detallades en les reivindicacions d’aquesta patent.

De la mateixa manera, es produirà una infracció d’un disseny industrial quan un tercer ofereixi, comercialitzi o utilitzi un disseny idèntic o que produeixi la mateixa impressió general en un usuari informat.

I, finalment, en el cas de la marca, quan el tercer incorri en alguna de les conductes anteriors respecte d’una altra marca amb la qual es pugui generar confusió en el mateix àmbit d’aplicació o en un d’afí.

 Aquests informes són especialment útils en aquells casos en què es produeix un requeriment o un conflicte judicial per la presumpta infracció d’un dret d’exclusiva, ja que constitueixen un element probatori de gran importància. En cada cas, l’equip pluridisciplinari d’agents de patents i advocats de PONTI & PARTNERS s’adapta a les necessitats concretes del client, ja sigui per estudiar la possible infracció d’un producte o per determinar la validesa legal d’un registre o dret d’autor.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS