Portada Serveis Patents Patents i models d’utilitat

Patents i models d'utilitat

La patent i el model d’utilitat atorguen un dret d’exclusiva sobre una invenció tècnica, el qual permet al titular impedir que tercers utilitzin aquesta invenció sense el seu consentiment durant un període limitat en el temps. Aquesta invenció pot ser tant un producte o procediment que abans no existien com un nou ús d’un producte ja conegut. En tot cas, la invenció ha de ser susceptible d’una aplicació industrial.

El registre i la protecció de la patent o del model d’utilitat serveixen també per generar valor a les empreses que els desenvolupen, ja que la seva explotació o llicència a tercers els pot reportar beneficis importants i un retorn de la inversió en I+D.

PONTI & PARTNERS assegura la protecció òptima dels resultats d’I+D gràcies a un equip de professionals amb un alt nivell de formació cientificotècnica i jurídica, que assessora el client en tot el procés sobre la millor estratègia a seguir segons les seves necessitats.

Els nostres serveis inclouen:

Assessorament previ al registre

Preparació i redacció de la memòria descriptiva de patent o model d’utilitat (descripció, reivindicacions, resum i dibuixos.

Control i seguiment dels diferents procediments de tramitació de patents, i manteniment de les patents concedides.

— Manteniment i pagament d’anualitats de tots els registres del client.

Contestació a les eventuals comunicacions o objeccions emeses pels examinadors de les diferents oficines.

Gestió de les possibles oposicions, observacions i recursos contra patents de la competència, així com defensa de les sol·licituds de patents dels nostres clients davant d’oposicions, observacions i recursos de tercers.

Vigilància tecnològica de patents i models d’utilitat a escala mundial, amb informació i anàlisi de les noves sol·licituds relacionades amb les activitats del client.

Estudis i dictàmens de patentabilitat, que permeten evitar registres innecessaris o estudiar la validesa d’una patent de la competència.

Estudis d’infracció de patents, que permeten determinar tant si un tercer està infringint un dret propi com si el nostre client està infringint un dret de tercers.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS