PONTI IP

Posicionament tecnològic

 

Un informe tecnològic de patents és especialment útil, entre d’altres raons, per identificar nous nínxols comercials en diferents territoris o àrees de negoci, per detectar canvis estratègics de l’entorn competitiu, per analitzar el grau d’interès d’una tecnologia emergent o per filtrar aquelles àrees tecnològiques amb més potencial de desenvolupament de nous productes o línies d’investigació.

 

El coneixement de l’entorn tecnològic permet establir el posicionament de l’empresa al mercat respecte dels seus competidors; per tant, és una eina essencial per orientar l’estratègia comercial i d’I+D en la direcció més adequada.

 

Per conèixer la situació actual d’un sector tecnològic determinat, així com les seves perspectives de creixement, la informació sobre publicacions de patents és un instrument clau. Les patents constitueixen la base documental més exhaustiva i fiable per conèixer de primera mà quines són les novetats i les noves tendències en un camp determinat de la tècnica. Poden proporcionar informació molt valuosa sobre les estratègies d’I+D dels competidors o sobre el potencial competitiu de les tecnologies patentades.

Per dur a terme una cerca eficaç de literatura de patents, cal disposar d’un sistema d’informació exhaustiu que permeti detectar els documents més rellevants d’un sector o competidor determinat.

 

El nostre equip d’experts en patents té accés a bases de dades, tant públiques com privades, amb més de 80 milions de documents a tot el món.

 

Un cop es tenen els resultats de la cerca, l’equip tecnicojurídic de PONTI & PARTNERS analitza i processa la informació obtinguda i la transforma en coneixement valuós per al client mitjançant la presentació de l’informe de posicionament tecnològic final en el que s’inclourà, entre altres coses, un assessorament final sobre les possibles pautes d’actuació.

Membres de