Portada Valors Credencials

Credencials

Des del punt de vista deontològic, tan a nivell estatal com europeu, el nostre model de servei inclou les màximes garanties de solvència professional, ja que per la nostra condició d’Agents de la Propietat Industrial, Agents de Patents Europees (EQE) i Advocats estem adherits de manera acumulada als codis de conducta dels 3 àmbits professionals.

COAPI. Codi de conducta del Col·legi d’Agents de la Propietat Industrial.

EPI. Codi de conducta de l’Institut de Representants Professionals davant l’Oficina Europea de Patents.

ICAB. Normativa deontològica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

A més a més, a nivell internacional, som membres de FICPI, la Federació Internacional de Despatxos de Propietat Industrial, amb seu a Suïssa i més de 100 anys d’història, que està integrada per les firmes amb els estàndards de compromís professional i deontològic més exigents del nostre sector. La pertinença a aquesta associació és reconeguda internacionalment com un valor contrastat de fiabilitat i capacitat de resposta de tots els seus integrants.

El marc legal actual no contempla cap reserva d’activitat a favor dels Agents de la Propietat Industrial, de manera que qualsevol persona física o jurídica pot intervenir davant les administracions competents en representació d’un tercer.

Tanmateix, la nostra condició d’Agents espanyols i europeus qualificats (EQE) és un element de capacitació específic molt rellevant per al client que ens encomani la gestió dels seus assumptes ja que està confiant en un equip multidisciplinari especialitzat, que ha superat proves d’accés a la professió de gran complexitat i que està obligat a seguir una formació continuada, així com al compliment de determinats requisits de transparència i control professional col·legial.

Tots aquests aspectes de vinculació deontològica i normativa garanteixen als nostres clients una atenció responsable, tècnicament solvent i amb un escrupolós tractament dels possibles conflictes d’interessos que es puguin produir en la representació dels seus assumptes.

Un bon assessorament en propietat industrial i intel·lectual és el que, en última instància, determinarà el millor nivell de protecció possible per a uns dels actius intangibles més importants de tota activitat empresarial o econòmica.

Pel que fa a la nostra estructura organitzativa, PONTI & PARTNERS, SLP adopta l’any 2012 la forma jurídica de Societat Limitada Professional, seguint el mandat de la Llei 2/2007, que incrementa de manera considerable el nivell d’exigència jurídica, pel que fa a les garanties i règim de responsabilitat de les empreses prestadores de serveis professionals.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS