Portada Serveis Noves tecnologies Comerç electrònic

Comerç Electrònic

Assessorament Legal de Comerç Electrònic

En el panorama econòmic contemporani, les operacions en línia són essencials per a qualsevol empresa. Aquesta realitat implica una legislació dinàmica i multifacètica que s’adapta a les innovacions constants en l’entorn digital.  

Totes les empreses, professionals i organitzacions que operen en línia s’han d’adaptar als principis i obligacions establerts en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) per a assegurar els drets dels usuaris, i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). En el cas de les botigues en línia o E-commerce, han de prendre com a referència les Condicions Generals de Contractació establertes pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, que aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris 

L’objectiu d’aquesta legislació és protegir els drets dels consumidors i usuaris de serveis en línia enfront de qualsevol mena d’abusos, promovent confiança. A més, una correcta aplicació d’aquest marc normatiu proporciona als proveïdors de serveis, botigues en línia i llocs web les eines necessàries per a generar aquesta confiança.  

La LSSICE afecta a tots els propietaris de llocs web i regula tots els serveis i comunicacions a internet. El compliment d’aquesta normativa és obligatori per a evitar problemes i possibles sancions significatives.  

Però la correcta adaptació d’un lloc web a aquestes regulacions no només serveix per a evitar sancions, sinó que també ofereix diversos beneficis, com la delimitació de responsabilitats pròpies i de tercers, la millora de la imatge reputacional del negoci en línia, la garantia i tranquil·litat de comptar amb suport legal, l’increment de la confiança dels usuaris i una diferenciació respecte a la competència.  

A PONTI & PARTNERS, el nostre equip d’experts verifica el compliment d’un lloc web o comerç electrònic amb la normativa vigent i, en cas necessari, elabora un pla d’adaptació i implementació de les normes aplicables. Ens encarreguem de tota la tramitació dels documents legals necessaris, així com de la redacció de textos individualitzats, tenint en compte les característiques específiques de cada empresa.  

Conscients de la constant evolució de les plataformes en línia i del marc regulador aplicable, a PONTI & PARTNERS ens esforcem en tot moment per a mantenir al dia la conformitat legal dels nostres clients i per a assegurar que totes les empreses compleixen amb tots els preceptes legals. 

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS