PONTI IP

NOTÍCIES

2 de novembre de 2018

Línia Directa d’Innovació (LIC) – CDTI

La nova línia de finançament bonificat del CDTI ofereix la possibilitat a les pimes d’obtenir beneficis mitjançant aquesta aposta pel creixement empresarial.

La innovació i la inversió en actius fixes es troben a l’ordre del dia de la pime com a eina d’expansió i millora de la competitivitat, juntament amb una adequada gestió i protecció de les patents.

Pot beneficiar-se si:

– La seva empresa és una pime.
– Té un projecte que millora la competitivitat de l’empresa amb la incorporació de tecnologia emergent del sector
Inversió mínima de 175 000 euros i duració màxima de 18 mesos.

S’ofereix finançament parcialment retornable en l’adquisició d’actius fixos nous (incloent la protecció de la propietat industrial) que suposin un salt tecnològic per a l’empresa.

Per a més informació, pot posar-se en contacte amb atenció al client al telèfon 934 874 936 o a l’adreça de correu ponti@ponti.pro.

Membres de