Portada Notícies Ús d’un producte patentat: excepcions a la infracció 

Ús d’un producte patentat: excepcions a la infracció 

4 de gener de 2024

Probablement, molts investigadors hauran sentit parlar de la denominada Clàusula Bolar a l’hora de realitzar les seves recerques en un entorn de patents. Habitualment es defineix com una excepció dels drets propis d’una patent, segons la qual no es considera infracció la utilització dels productes patentats amb finalitats experimentals en estudis o assajos necessaris per a obtenir-se la corresponent autorització de medicaments genèrics. 

No obstant això, aquesta no és l’única excepció relativa a una possible infracció. D’acord amb l’actual llei de patents espanyola 24/2015, de 24 de juliol de 2015, existeixen suposats en els quals els drets conferits per la patent no són aplicables. D’aquesta manera, tenim l’Article 61 en el qual s’indiquen les següents excepcions: 

a) Als actes duts a terme en un àmbit privat i amb finalitats no comercials. 

b) Als actes fets amb finalitats experimentals que es refereixin a fi de la invenció patentada. 

c) A la realització dels estudis i assajos necessaris per a assolir l’autorització de comercialització de medicaments a Espanya o fora d’Espanya, i els consegüents requisits pràctics, inclosa la preparació, obtenció i utilització del principi actiu per a aquests fins. 

d) A la preparació de medicaments realitzada en les farmàcies extemporàniament i per unitat en execució d’una recepta mèdica ni als actes relatius als medicaments així preparats. 

e) A l’ús de l’objecte de la invenció patentada a bord de vaixells de països de la Unió de París per a la protecció de la Propietat Industrial, en el cos del vaixell, en les màquines, en els aparells i en la resta d’accessoris, quan aquests vaixells penetrin temporalment o per accident en les aigües espanyoles, sempre que l’objecte de la invenció sigui utilitzat exclusivament per a les necessitats del vaixell. 

f) A l’ús de l’objecte de la invenció patentada en la construcció o el funcionament de mitjans de locomoció, aèria o terrestre, que pertanyin a països membres de la Unió de París per a la protecció de la Propietat Industrial o dels accessoris d’aquests, quan aquests mitjans de locomoció penetrin temporalment o per accident en el territori espanyol. 

g) Als actes previstos per l’article 27 del Conveni sobre Aviació Civil Internacional, fet a Chicago el 7 de desembre de 1944, quan tals actes es refereixin a aeronaus d’un Estat al qual siguin aplicables les disposicions de l’esmentat article. 

En un altre punt del mateix article s’indica que els drets conferits per la patent no s’estenen als actes relatius a un producte protegit per ella després que aquest producte hagi estat posat en el comerç en l’Espai Econòmic Europeu pel titular de la patent o amb el seu consentiment, tret que existeixin motius legítims que justifiquin que el titular de la patent s’oposi a la comercialització ulterior del producte. 

Finalment, els drets conferits per la patent no s’estendran als actes relatius a la matèria biològica obtinguda per reproducció o multiplicació d’una matèria biològica protegida objecte de la patent, després que aquesta hagi estat posada en el mercat en l’Espai Econòmic Europeu pel titular de la patent o amb el seu consentiment, quan la reproducció o multiplicació sigui el resultat necessari de la utilització per a la qual hagi estat comercialitzada aquesta matèria biològica, i a condició que la matèria obtinguda no s’utilitzi posteriorment per a noves reproduccions o multiplicacions. Aquesta limitació no s’aplicarà quan existeixin motius legítims que justifiquin que el titular de la patent s’oposi a la comercialització ulterior de la matèria biològica

Un article de Rafael Moreno.

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS