Portada Notícies Cal protegir els nostres drets d’autor?

Cal protegir els nostres drets d’autor?

22 de novembre de 2022

La propietat intel·lectual, el copyright, pertany a l’autor pel sol fet de la creació d’una obra literària, artística o científica. Amb els drets d’autor s’atorguen a l’autor drets de caràcter personal i patrimonial, els anomenats drets morals i d’explotació, que es tradueixen en la plena disposició sobre l’obra i el dret exclusiu a la seva explotació, sense més limitacions que les establertes per la Llei [1].

Per merèixer aquesta protecció, l’obra ha de ser original i reflectir l’esforç creatiu de l’autor. A diferència d’altres tipus de drets, com els de propietat industrial (marques, patents,  models d’utilitat i dissenys), els drets d’autor neixen en el moment de la creació de l’obra, de forma que l’autor no necessita fer cap tràmit de registre. No obstant això, tenim al nostre abast eines senzilles i força útils a fi d’enfortir i facilitar la protecció dels nostres actius i creacions intel·lectuals, davant possibles plagis o usos indeguts.

Com enfortir els drets d’autor

En primer lloc, els drets d’autor poden ser inscrits al Registre General de la Propietat Intel·lectual [2]. La inscripció al Registre, tot i que no és constitutiva del dret, sinó merament declarativa, ens atorga una prova qualificada que, en cas de controvèrsia o possible conflicte sobre l’autoria, reforçarà la nostra posició per acreditar qui és l’autor, a qui corresponen els drets d’explotació i el contingut de l’obra, que es considera que existeix tal qual consti inscrita al Registre. La inscripció genera, doncs, una presumpció d’autoria i inverteix la càrrega de la prova, de forma que serà el tercer que pretengui discutir-la, qui haurà de demostrar el seu millor dret.

cal-protegir-nostres-drets-dautor-02

Com a possible inconvenient respecte altres vies, val a dir que per a la inscripció dels drets d’autor al Registre cal complir amb les formalitats i els requisits establerts i presentar la documentació requerida sobre l’autor i el titular dels drets – que no sempre coincideixen-, així com respecte a l’obra [3]. El principal avantatge és la garantia que suposa el caràcter públic i oficial del Registre. El cost del tràmit és baix[4] i un cop feta la inscripció no és necessària la renovació, ni pagaments posteriors durant tot el període de vigència dels drets.

Una altra possibilitat a valorar en funció de la internacionalitat prevista per a l’obra, és la inscripció davant l’Oficina de Copyright dels Estats Units, l’anomenada “USCO”.

Altres opcions per protegir els drets d’autor

Paral·lelament a aquests registres, disposem d’altres eines que aconsegueixen el mateix objectiu d’acreditar l’existència i titularitat sobre les nostres obres i creacions. La més tradicional és la del dipòsit notarial de l’obra, que es pot acompanyar d’una Acta de Manifestacions on podem fer constar els detalls sobre l’autoria i l’obra que estimem adients. Aquesta opció evita els formalismes i requisits del registre, però com a inconvenient, els costos són més elevats i el dipòsit s’atorga per un termini de temps determinat.

L’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, l’ OMPI, va engegar l’any 2020 el servei Wipo-Proof que com comentàvem llavors, va néixer amb la finalitat d’exercir funcions de notari digital per certificar l’existència de qualsevol arxiu en una data i hora determinada. Actualment, aquest servei s’està revisant i es troba parcialment suspès pel que fa a l’emissió de les fitxes digitals. Per a més informació, faci clic aquí.

Finalment, disposem també de diverses alternatives en l’àmbit privat que permeten el registre digital de qualsevol creació amb validesa internacional i caràcter permanent.

A Ponti & Partners, l’ajudarem a saber quina opció li convé més en cada cas. Contacti amb nosaltres en el telèfon 934 87 49 36 o mitjançant l’adreça de correu electrònic ponti@ponti.pro .

[1] Artícles 31 a 40 bis, Capitol 2 de la LPI

[2] Regulat als Articles 144 i 145 LPI i pel RD 281/2003, de 7 de març, pel que s’aprova el seu Reglament

[3] En el cas del Registre de Catalunya, aquests requisits podem trobar-los a https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/rpi/serveis/procediment_per_fer_un_registre/

[4] La taxa no supera els 14 euros

 

Article de Cristina Margalef

Vols que t'ajudem?

Contacta amb nosaltres i posarem a la teva disposició un equip d’experts.

PARTNERS